young women in front of computer

Проект GOdIGITAL има за цел да подобри перспективите за намиране на работа сред млади хора – безработни, извън образователната или обучителната сфера

Scroll to content

Нашите цели, вашите предимства

Преодоляване на разликата в дигиталните умения и подпомагане на младите хора да станат конкурентоспособни на пазара на труда.

Насърчаване на иновативни педагогики и методи за преподаване, учене и оценяване, с цел да се увеличи усвояването на липсващи знания

Осигуряване на кариерно ориентиране на млади хора от NEET групите (незаети, извън сферата на образованието и обучението)

Засилване на цифровата професионализация на работната сила, кариерните съветници и обучителите.