Предварителна информация

NEET групите в Европа са разнородни и включват хора с висше, средно и по-ниско образование. В същото време има недостиг на квалифициран персонал, който да отговори на нуждите на бизнеса поради липса на опит в областта на трансверсалните и особено в цифровите умения.

Цели

Проект GOdIGITAL има за цел да подобри пригодността за заетост сред хората от NEET групите на хора на възраст 18-30 години. Това ще бъде постигнато чрез разработването на отворен онлайн инструмент, който ще предостави на потребителите персонализирани учебни пътеки за подобряване на техните цифрови умения.

Подход

Проектът ще доведе до следните видими резултати: 

  • Разработване на безплатен онлайн инструмент за самооценка и идентифициране на цифровите компетенции на обучаемите
  • Разработване на специфични отворени учебни материали и създаване на персонализирани обучителни пътеки, които да помогнат на потребителите да подобрят своите цифрови умения.
  • Мрежа от европейски организации, които популяризират ценностите на ЕС