МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ

Dlearn организира мултиплициращо събитие по проекта GOdIGITAL в помещенията на ENFOR, център за обучение на възрастни в Поликоро, Италия, на 13 септември 2021 г..

Персоналът на Enfor (обучители, учители, ментори и треньори за възрастни, млади хора, NEET и безработни граждани), заедно с техните ученици/студенти, участваха в събитието за общо 30 души.

Дневният ред включваше следното:

  • въведение
  • обяснение на проекта: неговите цели и продукти
  • семинар по модул 2
  • проучване и практика на инструментът-акселератор
  • Въпроси и отговори и слот за дискусии + разпространение на въпросник за оценка

Събитието беше чудесен и ценен повод за закриване на този амбициозен и полезен проект по Еразъм+.