Emphasys е център за образование, ИКТ обучение и изследвания със седалище в Никозия, Кипър. «Emphasys Center» е одобрен от кипърското министерство на образованието и културата и от Кипърския орган за човешки ресурси като образователен и професионален център, специализиран в областта на ИКТ. Той има 22-годишен опит в предоставянето на обучение в различни ИТ области (кодиране, роботика, цифрово създаване, маркетинг, графика и др.), Както и в проектирането на инструменти, платформи и образователни материали за електронно обучение. Като Европейски изследователски център той си сътрудничи тясно с няколко организации за подготовката, изпълнението и управлението на различни проекти на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта и е успял да разработи широк спектър от експертни познания, ресурси и инструменти в подкрепа на младежките работници надграждане на услугите, предоставяни на младите хора. Центърът Emphasys също участва активно в ключово действие Еразъм + 1 - Мобилност за обучение (персонал, обучители, млади хора), като предлага богат избор от курсове за личностно и професионално развитие.