European Digital Learning Network – DLEARN

Европейската мрежа за цифрово обучение - DLEARN - е сдружение с нестопанска цел, чиято цел е да приеме предизвикателствата, породени от дигиталната трансформация по отношение на несъответствието на цифровите умения и възможностите за дигитално обучение. Dlearn е активен в популяризирането, създаването и изпълнението на проекти в областта на дигиталните умения, дигиталното образование и по-широко дигитално обучение.

Четири са ключовите думи, които характеризират дейностите на Dlearn: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ENHANCE. DLEARN е колектор на практики и идеи, събиращ различни организации в Европа, за да размишлява, мисли и задейства нови инициативи, насочени към валоризацията и подобряването на дигиталното обучение. Мрежата е родена по инициатива на повече от 20 различни организации от цяла Европа, активни в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива.