Фондация „Университетско предприятие“ към Университета в Сарагоса е организация с нестопанска цел, спонсорирана от Университета и Търговско-промишлената камара на Сарагоса.

Ние предоставяме съвместни решения, които обединяват таланта, знанията, уменията и ресурсите на университета, предприемачите, публичните и частните предприятия и институции, студентите и обществото като цяло за взаимно обогатяване, както и за по-голяма ефективност в постигане на целта да се отговори на нуждите на предприятия, институции, студенти и околната среда. Ние насърчаваме непрекъснатото усъвършенстване както на процесите, така и на уменията и се стремим да направим знанията, опита и силните страни на всеки от тях възможно най-споделени, помагайки ни да израстваме като институции и като личности.