hands on keyboard

Резултати

Scroll to content

До този момент проектът е разработил:

Пълен набор от учебни материали

Учебният материал е създаден с помощта на подход, основан на нуждите на пазара, разработен въз основа на необходимостите на младите хора.

УСКОРИТЕЛ на дигиталните умения

Ускорителят предоставя на потребителите персонализирана учебна пътека за конкретни инструменти и цифрови умения, която им позволява да подобрят възможностите си за наетост.