ΙΔΕΑ

Ο πληθυσμός των ΕΕΑΚ στην Ευρώπη είναι ετερόκλητος και περιλαμβάνει απόφοιτους όλων των βαθμίδων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το GOdIGITAL αποσκοπεί στη γεφύρωση των 2 αυτών πλευρών.

ΣΤΟΧΟΣ

To GOdIGITAL στοχεύει στο να βελτιώσει την προσληψιμότητα των ΕΕΑΚ (άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης) μεταξύ 18 και 30 ετών. Κάτι τέετοιο θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου που θα παρέχει στους χρήστες προσωποποιημένες μαθησιακές επιλογές ώστε να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη ενός δωρεάν εργαλείου αυτοαξιολόγησης ώστε οι χρήστες να ταυτοποιήσουν το επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και να λάβουν το ανάλογο μαθησιακό υλικό ώστε να καλύψουν αυτές που χρειάζονται μεγαλύτερη αναβάθμιση.
  • Ανάπτυξη δωρεάν εκπαιδευτικών υλικών τα οποία μέσω προσωποποιημένης μεθοδολογίας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, θα τους βοηθήσουν ώστε να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
  • Εγκαθίδρυση ενός δικτύου Ευρωπαϊκών οργανισμών οι οποίοι θα προωθήσουν τα οφέλη του προγράμματος.