Η Emphasys είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης, ICT κατάρτισης και έρευνας στη Λευκωσία της Κύπρου.

Το «Emphasys Centre» είναι εγκεκριμένο από το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την κυπριακή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στον τομέα του ICT. Διαθέτει 22 χρόνιε εμπειρίας στην παροχή εκπαίδευσης σε ποικίλους τομείς του ΙΤ (Κώδικες, Ρομποτική, Ψηφιακή Δημιουργία, Μάρκετινγκ, Γραφικά κλπ) καθώς και στον σχεδιασμό εργαλείων, πλατφορμών και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Ως Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο, συνεργάζεται στενά με ποικίλους οργανισμούς για την προετοιμασία, εκτέλεση και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ενδυνάμωσης των νέων, και έχει κατορθώσει να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας, πόρων και εργαλείων ώστε να στηρίξει όσους εργάζονται με νέους καθώς και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που πρσφέρονται στους νέους.

Το Emphasys Centre συμμετέχει επίσης ενεργά στο Key Action 1 του Erasmus+ - Μαθησιακή Κινητικότητα (Προσωπικό, εκπαιδευτές, νέοι) προσφέροντας ποικίλες εκπαιδευτικές επιλογές με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.