Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίκτυο Μάθησης - DLEARN

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίκτυο Μάθησης - DLEARN - είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος του οποίου στόχος είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες ψηφιακής μάθησης. Η Dlearn δραστηριοποιείται στην προώθηση, δημιουργία και υλοποίηση έργων στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της ευρύτερης ψηφιακής μάθησης. Τέσσερις είναι οι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες του Dlearn: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ENHANCE.

Το DLEARN είναι έναςδίκτυο πρακτικών και ιδεών, συγκεντρώνοντας διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να ενεργοποιήσουν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης. Το δίκτυο γεννήθηκε με πρωτοβουλία περισσότερων από 20 διαφορετικών οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα.