Το ίδρυμα Enterprise-University of Zaragoza είναι ένας ΜΚΟ υπό τη στήριξη του Πανεπιστημίου της Zaragoza και του Εμπορικού της Επιμελητηρίου.

Εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να διανείμουμε συνεργατικές λύσεις που θα μεταβιβάσουν τα ταλέντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους πόρους του Πανεπιστημίου σε επιχειρηματίες, δημόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές και την κοινωνία σαν σύνολο με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την εκπλήρωση των στόχων όλων των πλευρών. Προωθούμε την ιδέα της συνεχιζόμενης αυτοβελτίωσης, την αναζήτηση της γνώσης και τον διαμοιρασμό γνώσεων και εμπειριών με στόχο τόσο την ανάπτυξη ατόμων και επιχειρήσεων.