Η IDEC είναι μία εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική management, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ICT τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Η IDEC είναι ενεργή εδώ και 20 χρόνια στον τομέα των προγραμμάτων της ΕΕ και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τη διά βίου μάθηση. Έχει συμμετάσχει στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, σε αξιολόγηση επίσημης, ανεπίσημης και βασισμένης στην εργασία μάθησης, σε μοντέλα μαθητείας και σε εθνικές αναμορφώσεις εκπαιδευτικών συστημάτων.

Επικοινωνία: Άρης Χρονόπουλος (aris@idec.gr), Ορέστης Νταγιάντας (orestis@idec.gr)