МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ (FEUZ)

Поради ситуацията с COVID, ограничения капацитет и поддържането на отделни малки групи, беше невъзможно да се проведе наведнъж, затова бяха направени различни презентации с малки групи хора.

Основното събитие се състоя на 3 септември 2021 г. Проектът, крайните резултати и всички произведени визуални и информационни материали бяха представени в различни факултети на Университета в Сарагоса (4 центъра).

Предимството на този тип събития беше, че участниците можеха директно да тестват инструмента за ускорение на знанията, крайния резултат от проекта, който включва двата интелектуални продукта, генерирани в рамките му.

Обучители и учители също присъстваха на събитието, което направи възможно да се подчертаят методологическите и дидактическите възможности на инструмента и неговото съдържание. Всички те проявиха голям интерес към разпространението на инструмента сред колеги и студенти. Най-важният аспект беше пространството за дебат и обмен на мнения и аспекти, свързани със заетостта при младите хора.

Програма:

10:00 - 10:15: Приветствия и представяне на проекта.

- Партньори

- Целеви групи

- Цели на проекта

- Резултати, въздействие и устойчивост

 

10:15 - 10:30: Резултати от проекта

 

IO1 Дигитални инструменти за работа (Ускорител на знанията)

- Въпроси за първо ниво на умения за всеки модул

- Ускорителен инструмент (https://godigitalproject.eu/accelerator-tool)

- Значки

 

10:30 - 10:45: Резултати от проекта

 

IO2 Обучителни материали чрез персонализирани пътища на обучение

 

Представяне на модули и карти с дейности

- Модул 1: Информация и информационна грамотност

- Модул 2: Комуникация и сътрудничество

- Модул 3: Създаване на цифрово съдържание

- Модул 4: Сигурност и решаване на проблеми

 

10:45 - 12:30: Практически занятия с онлайн инструментите