Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за утвърждаване на пазарно — икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната. Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса. РТИК подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона.