Ускорител на знанията

Здравейте!

Моля, следвайте стъпките:

Стъпка 1: Попълнете този въпросник

Стъпка 2: Кликнете върху Колелото на уменията

Стъпка 3: Кликнете върху избраните блоковете и минете надолу

Стъпка 4: Прочетете картите за дейности и се забавлявайте, докато учите!

Стъпка 5: Попълнете кратките тестове в края на всяка карта за дейност, за да съберете всички значки!

  • Current Демографски данни
  • Информационна грамотност
  • КОМУНИКАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
  • СИГУРНОСТ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
  • Завършени
Възраст
Професионален статус
Държава на пребиваване