ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Dlearn οργάνωσε μία Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου GOdIGITAL στις εγκαταστάσεις της ENFOR, ενός κέντρου κατάρτισης για ενηλίκους στο Policoro της Ιταλίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Το προσωπικό της Enfor (εκπαιδευτές, καθηγητές, μέντορες και σύμβουλοι ενηλίκων, ατόμων εκτός απασχόλησης, εκπαίδεσης ή κατάρτισης και άνεργοι) από κοινού με εκπαιδευόμενους/μαθητές συμμετείχαν στην εκδήλωση, με συνολικά 30 άτομα.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα παρακάτω:

-εισαγωγή

-ανάλυση του έργου: οι στόχοι και τα προϊόντα του

-workshop στην Ενότητα 2

-έρευνα και εξάσκηση στο λογισμικό Accelerator Tool

-ερωτήσεις και συζήτηση + διανομή ερωτηματολογίου αξιολόγησης

Η εκδήλωση ήταν μια εξαιρετική και πολύτιμη συγκυρία για να φθάσει στο τέλος του αυτό το φιλόδοξο και χρήσιμο έργο του Erasmus+.