ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (FEUZ)

Λόγω των συνθηκών που επέφερε ο COVID-19, με τον περιερισμένο αριθμό συμμετεχόντων και την εφαρμογή μικρών γκρουπ, δεν κατέστη δύνατο να πραγματοποιηθεί ούτε μία ενέργεια, συνεπώς πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρουσιάσεις σε μικρά γκρουπ.

Το μεγαλύτερο μέρος των παρουσιάσεων έλαβαν χώρα στις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Το έργο, τα τελικά αποτελέσματα και όλο το ψηφιακό υλικό που συντάχθηκε παρουσιάστηκαν στα διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα (4 κέντρα).

Το πλεονέκτημα αυτής της εκδήλωσης ήταν ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δοκιμάσουν το εργαλείο ACCELERATOR, το τελικό αποτέλεσμα του project, το οποίο περιλαμβάνει δύο διανοητικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια εκπόνησης του έργου. Τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν επίσης επανασχεδιαστεί υπό τη μορφή φύλλων δραστηριότητας για τη δημιουργία ενός προσωπικά διαμορφωμένου οδηγού δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Εκπαιδευτές και καθηγητές παρακολούθησαν την εκδήλωση, ήταν συνεπώς δυνατόν να δοθεί έμφαση στις μεθοδολογικές και διδακτικές ικανότητες του εργαλείου και των περιεχομένων του. Όλοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να προωθήσουν το εργαλείο σε συναδέλφους και φοιτητές. Το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η ευκαιρία για διάλογο και η ανταλλαγή γνώμεων και απόψεων αναφορικά με την απασχολισιμότητα στους νέους.

Πρόγραμμα:

 

10:00 - 10:15: Εισαγωγή και παρουσίαση του έργου.

- Συνεργάτες

- Απευθυνόμενες ομάδες

- Στόχοι

- Αποτελέσματα, επίδραση, βιωσιμότητα

 

10:15 - 10:30: Αποτελέσματα του έργου

Ψηφιακά εργαλεία IO1 για εργασία ACCELERATOR

- Αρχικές ερωτήσεις επιπέδου δεξιοτήτων για κάθε ενότητα

- Εργαλείο Accelerator (https://godigitalproject.eu / accelerator-tool)

- Σήματα

 

10:30 - 10:45: Αποτελέσματα έργου

Εκπαιδευτικά υλικά IO2 με ατομικά διαμορφωμένους οδηγούς εκμάθησης

Παρουσίαση των μονάδων εκμάθησης και των καρτών δραστηριότητας

- Ενότητα 1: Πληροφορία και χρήση μέσων πληροφορίας

- Ενότητα 2: Επικοινωνία & Συνεργασία

10:45 - 12:30: Εξάσκηση με το εργαλείο - Accelerator Tool